123 Agenția Națională de Administrare Fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală

FanPage: https://www.facebook.com/www.ANAF.ro/
53.296 fans

General rank:
Number 3348 from 

:
Number 20 from 127
Post to Facebook Post to Twitter
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) administrează impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri bugetare aferente bugetului general consolidat prin acordarea de asistenţă specializată și prin proceduri de gestiune, colectare, control fiscal și vamal, investigații antifraudă fiscală și vamală, soluţionare a contestaţiilor ș.a.

ANAF este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul statului şi aflată în subordinea...

http://www.anaf.ro

Page created on: 2015-04-10 09:18:24, submitted to Fanalyzer.co.uk on: 2016-09-23 10:49:32


There is no data yet.