123 Directia Generala Anticoruptie

Directia Generala Anticoruptie

FanPage: https://www.facebook.com/directiageneralaanticoruptie/
25.360 fans

General rank:
Number 5637 from 

:
Number 142 from 2303
Post to Facebook Post to Twitter
Prevenirea şi combaterea corupţiei

Obiectivul Directiei Generale Anticoruptie este acela de a preveni şi combate faptele de coruptie.

Direcţia Generală Anticorupţie stabileste relaţii de cooperare cu organismele publice şi private care au misiunea de a preveni şi combate corupţia în societatea românească.

Personalul propriu îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu prevederile legale interne şi internaţionale la care România este parte, respectând cu stricteţe principiile obiectivităţii,...

http://www.mai-dga.ro

Page created on: 2010-01-25 10:51:59, submitted to Fanalyzer.co.uk on: 2011-02-04 09:56:44


There is no data yet.